Nhà máy của chúng tôi máy móc và quy trình sản phẩm

Máy xưởng của chúng tôi có tất cả các máy và quy trình sản phẩm dưới đây:

1. ép phun

2. Dập 

3. Đúc chết

4. Đánh bóng

5. Hàn

6. Hàn chạm

7. Phun

8. Sự lắp ráp

9. Bao bì

Chúng tôi thực hiện 100% kiểm tra vật chất.

aa (2) .jpg


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật