Bệnh viện Guatemala-Nasir Guatemala

Quốc gia: Guatemala

Tên bệnh viện: Bệnh viện Nasir Guatemala

Vào năm 2018, chúng tôi hợp tác với Bệnh viện Guatemala-Nasir Guatemala , nhà của người già, bán và cung cấp giường điều dưỡng tại bệnh viện cho họ.

Sau khi hoàn thành, họ cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, và cảm thấy rất hạnh phúc.

Công ty của chúng tôi cũng làm nhiệm vụ trách nhiệm xã hội.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật